Chcesz wiedzieć czy masz do czynienia z rzetelnym odbiorcą, który terminowo spłaca swoje zobowiązania i ustrzec się nieuczciwych partnerów biznesowych? Dowiedz się jak sprawdzić firmę, z którą rozpocząłeś współpracę.
Oferujemy Ci teraz taką możliwość bezpłatnie. To proste!

Uzupełnij swoje dane

Uzupełnj dane Twojego klienta

Podaj numer NIP Twojego kontrahenta by bezpłatnie sprawdzić, czy rzetelnie reguluje swoje należności

Jak działa faktoring?

1

Producent dostarcza towar lub usługę kontrahentowi.

2

Producent wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności (np. 14 dni). Przesyła ją również firmie faktoringowej

3

Tego samego dnia
Firma faktoringowa dokonuje zapłaty za fakturę, pomniejszonej o opłaty faktoringowe.

4

14 dni później:
Kontrahent dokonuje płatności na rzecz firmy faktoringowej

Producent
1
Kontrahent
4
Idea Money
2 3