Czy moi kontrahenci są wypłacalni? Jak to sprawdzić?

Wystarczy, że skorzystasz z naszej darmowej usługi umożliwiającej wstępną weryfikację kontrahenta i wiarygodności firmy poprzez sprawdzenie jej numeru NIP.

Pamiętaj, że zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań leży u podstaw sprawnego funkcjonowania Twojej działalności.

Wybieraj partnerów o nieposzlakowanej opinii, aby zminimalizować ryzyko poniesienia strat związanych z niewypłacalnością Twoich kontrahentów.

 

Zabezpieczenie firmy przed ryzykiem utraty płynności jest łatwiejsze, niż myślisz!

Jedno kliknięcie wystarczy, aby otrzymać informacje o przedsiębiorcy przechowywane m. in przez CEIDG, Krajowy Rejestr Sądowy jak również Krajowy Rejestr Dłużników. Wszelkie dane z dostępnych nam baz są dla nas podstawą do zweryfikowania Twojego potencjalnego partnera biznesowego. Niezwłocznie zostaniesz poinformowany o tym, czy warto mu zaufać.

Dla kogo faktoring?

Przedsiębiorcy, którzy:

  • Prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności (udzielają kredytu kupieckiego),
  • Planują zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego i chcieliby zwiększyć swoją zdolność kredytową,
  • Mają stałych odbiorców, którzy są wypłacalni, ale spóźniają się z regulowaniem zobowiązań
  • Chcą poprawić swoją płynność finansową, skracając cykl regulowania należności, bez zmniejszania konkurencyjności swojej oferty handlowej.

Jak działa faktoring?

1

Producent dostarcza towar lub usługę kontrahentowi.

2

Producent wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności (np. 14 dni). Przesyła ją również firmie faktoringowej

3

Tego samego dnia
Firma faktoringowa dokonuje zapłaty za fakturę, pomniejszonej o opłaty faktoringowe.

4

14 dni później:
Kontrahent dokonuje płatności na rzecz firmy faktoringowej

Producent
1
Kontrahent
4
Idea Money
2 3